Контакти

Ден ООД

Плевен:
гр. Плевен, ул. “Георги Кочев” 102
Телефон: 0877461235
Управител: Димитър Георгиев
Работно време:
Понеделник до Петък: 8:30 – 18:00
Събота: 9:00 – 14:00

Милковица:
Стопански двор
Телефон: 0888506438
Управител: Димитър Димитров
Управител: Албена Димитров
Работно време:
Понеделник до Петък: 8:00 – 17:00

Троян:
Квартал “Ливадето”
Телефон: 0878369209
Управител: Мирослав Петров
Работно време:
Понеделник до Петък: 8:00 – 18:00
Събота: 9:00 – 17:00

Александрово:
Свети Свети Кирил и Методи 24
Телефон: 0876638320
Управител: Димитър Милков
Работно време:
Понеделник до Петък: 8:00 – 18:00
Събота: 9:00 – 14:00

Пишете ни